Izvješće s izborne skupštine Ogranka Ivanić-Grad

od HSLS

U srijedu, 20. travnja 2022. godine održana je Izborna skupština HSLS-a, Ogranak Ivanić-Grad.

Dosadašnji predsjednik Ogranka HSLS-a, g. Branko Petrinec podnio je detaljno izvješće o radu u kojem je sumiran rad Ogranka u prošlom mandatu.

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno nakon čega su provedeni izbori za dužnosti u tijelima ogranka. Rezultati su slijedeći i novoizabrani dužnosnici Ogranka HSLS-a su:

– Predsjednica : Ines Kralj Pokas

– Potpredsjednici: Marijo Vagner i Lovorko Matković

– Tajnik: Danijel Husarić

– Rizničar: Ilija Krištić

– Članovi Izvršnog odbora: Marko Mahmet i Branko Petrinec

– Za članove Nadzornog odbora izabrani su: Milena Markt, Ivka Šimatović i Josip Bocin.

Na skupštini je jednoglasno usvojen Program rada ogranka iz kojeg izdvajamo smjernice:

  1. Ogranak HSLS-a Ivanić- Grad radit će na širenju svoje prisutnosti na društvenim mrežama. Radit će se na komuniciranju s građanima a posebno na približavanju mlađim generacijama.
  2. Redovito će se pratiti situacija u lokalnoj zajednici te će se preko predstavnika u tijelima lokalne i mjesne samouprave sudjelovati u radu i prenositi stavovi Ogranka HSLS-a Ivanić-Grad.
  3. Poticat će se suradnja sa ostalim strankama sličnog profila i programa.

Zaključak je da HSLS unatoč bipolarizaciji političke scene ima svoje mjesto među biračima kao umjerena i konstruktivna građanska opcija.

predsjednica Ogranka HSLS-a Ivanić-Grad

Ines Kralj Pokas, v.r.

Nove objave u ovoj kategoriji

Copyright © HSLS