Predsjednik HSLS-a

Dario Hrebak
Dario Hrebak

Rođen je u Bjelovaru 1981. godine. Nakon završenog sveučilišnog studija kriminalistike na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu zapošljava se u Ministarstvu unutarnjih poslova kao samostalni policijski inspektor, potom službenik Odjela za azil i načelnik Odjela za strance PU zagrebačke.
Politikom se počeo baviti 2006. kada je postao član HSLS-a, a 2007. izabran je za nacionalnog predsjednika Mladih hrvatskih liberala. Od 2012. dopredsjednik je, a od 2019. predsjednik HSLS-a. Godine 2015. izabran je u Hrvatski sabor, a 2016. postaje državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova. 2020. preferencijskim glasovima ponovno je izabran za saborskog zastupnika.
Bio je vijećnik u mjesnom odboru, gradski vijećnik i član i potpredsjednik Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije.
Dužnost gradonačelnika Bjelovara preuzeo je 2017. godine kada je osvojio 64,25 posto glasova Bjelovarčana. Drugi mandat osvojio je već u prvom krugu izbora 2021. sa 66,86 posto glasova. 2021. godine ponovno je izabran u Hrvatski sabor.
Zadnjih godina Dario Hrebak i Grad Bjelovar postali su pioniri u digitalizaciji lokalne samouprave u Hrvatskoj, prvi grad koji je potpuno i transparentno otvorio gradske financije građanima te u potpunosti digitalizirao više od osamdeset procesa, a Bjelovar je postao i veleučilišni grad.
Bjelovar je najveći hrvatski grad bez prireza i gradskih poreza te je svako ulaganje u gospodarstvo oslobođeno komunalnog doprinosa, komunalne naknade, a poduzetnicima daje na korištenje gradsko zemljište za 0,13 EUR.
Zalaže se za “manju državu”, manje poreze i više osobnih i poduzetničkih sloboda te potpunu transparentnost administrativnih i financijskih procesa državne i lokalne samouprave. Njegovim i HSLS-ovim zalaganjem donesen je zakon kojim se obvezuje sve gradove, općine i županije na transparentno objavljivanje svih financijskih podataka, usuglašavanje državnog kvalifikacijskog okvira, povećanje neoporezivog dijela za studente, porezno rasterećenje gospodarstva i građana te velika reforma HGK.
Dario je sretno oženjen i otac dvoje djece.

Predsjedništvo HSLS-a

Predsjedništvo je izvršno tijelo HSLS-a i čine ga predsjednik HSLS-a i potpredsjednici izabrani na Saboru te politički tajnik, direktor te do 10 članova Predsjedništva koje imenuje predsjednik HSLS-a, a potvrđuje Središnje vijeće HSLS-a. HSLS predstavlja i zastupa predsjednik HSLS-a.

Predsjedništvo:
 • Dario Hrebak – predsjednik
 • Mirko Budiša – potpredsjednik
 • Josip Grivec – potpredsjednik
 • Lada Terzić – potpredsjednica
 • Ivan Žeko – potpredsjednik
 
Darko Klasić- politički i poslovni tajnik
Goran Kurevija- međunarodni tajnik
 
Zoran Bakalović
Gabriela Bošnjak
Toni Grbavac-Garac
Kristijan Jelić
Marko Klanac
prof.dr.sc. Branko Petrinec
Dragica Ratković
Marija Štambuk-Šunjić
prim.dr.sc.Miroslav Venus
Darjan Vlahov

Središnje vijeće HSLS-a

Središnje vijeće je najviše tijelo HSLS-a između 2 Sabora, a čine ga 33 člana izabrana na Saboru HSLS-a, saborski zastupnici , članovi Vlade RH, državni tajnici, predsjednici županijskih vijeća i predsjednik Gradskog vijeća Grada Zagreba. Na konstituirajućoj sjednici izabire se predsjednik i 2 potpredsjednika te imenuje tajnik Središnjeg vijeća.

Središnje vijeće:
 • Zlatko Aga – predsjednik SV
 • prof.dr.sc.Mladen Nakić – potpredsjednik SV
 • Zlatka Pemper – potpredsjednica SV
 •  
Članovi:
 •  
Ban Goran
Bašić Hrvoje
izv.prof.dr.sc.Bašić Silvio
Belavić Dragutin
Bošnjak Senko
Butković Zoran
Car Maro
Cindrić Mihael
Cinotti Toni
Čičak Ilija
Domjanić Gordana
Došen Slavko
Franušić Ivo
Gospočić Alen
Hanžek Manuel
Horvat Sanja
Jakšić Tatjana
Jerković Branko
Juran Anton
Katić Žarko
Knezić Siniša
Kolačny Tomislav
Marić Marino
Marinković Ines
Markota Silvio
Martinez di Monte Muros Ana
Marušinac Robert
Medved Krešimir
Odrčić-Mikulić Maja
Puškarić Marijo
Šestak Josip
Šipušić Mario
Špehar Mirna
Vidović Dražen
dr.sc.Volarić Nikola
Zadro Bruno
Zagorac Mario
 

Statutarna komisija HSLS-a

Statutarna komisija:
 • Alen Lochert – predsjednik
 • Irina Jozić – zamjenica predsjednika
 • Željka Kolarić
 • Marijan Kotarac
 • Zlatko Vuljak

Nadzorni odbor HSLS-a

Nadzorni odbor:
 • Mario Samodol – predsjednik
 • Danijel Jakšeković
 • Kornelije Lalić
 • Sonja Šiljak
 • Hrvoje Vajdić


Sabor HSLS-a se održava svake četiri godine gdje predstavnici svih ogranaka i županijskih organizacija biraju vodstvo stranke na državnoj razini. Bira se predsjednik HSLS-a, 4 potpredsjednika, 33 člana Središnjeg vijeća (od toga 2 s liste Mladih hrvatskih liberala) i po 5 članova Statutarne komisije i Nadzornog odbora.

Copyright © HSLS