Međunarodna suradnja

Međunarodni tajnik Goran Kurevija:  international.affairs@hsls.hr

Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) Party – Savez liberala i demokrata Europe – stranka

 

ALDE stranka je europski savez liberalnih i demokratskih stranaka sa sjedištem u Bruxellesu.

 

Od svog osnutka 26. ožujka 1976. godine u Stuttgartu, kada ga je osnovalo 9 stranaka iz 8 zemalja, ovaj europski liberalno – demokratski politički pokret danas je narastao u utjecajnu političku snagu sastavljenu od 70 političkih stranaka iz 46 europskih zemalja.

 

ALDE stranka okuplja članove Europskog parlamenta iz redova stranaka članica. Zajedno s članovima Europskog parlamenta iz European Democratic Party (EDP) i alliance Renaissance La République en Marche čine treću najveću snagu parlamenta – RENEW EUROPE.

 

HSLS je bio pridruženi član od 1994. godine, a na kongresu u Bukureštu 2006. godine primljen je u punopravno članstvo ALDE-a.

 

Preuzmi manifest:

LYMEC - European Liberal Youth

 

European Liberal Youth, skraćeno LYMEC, je paneuropska organizacija mladih koja nastoji promicati liberalne vrijednosti diljem EU-a kao organizacija mladih ALDE Party-ja i parlamentarne skupine RENEW EUROPE Europskog parlamenta.

 

LYMEC je osnovan 1976. kao ‘Liberalni i radikalni pokret mladih Europske zajednice’. Kao organizacija mladih, LYMEC podupire razvoj političkog i obrazovnog razumijevanja mladih diljem Europe. LYMEC nastoji igrati političku ulogu u Europi surađujući s drugim liberalnim i radikalnim organizacijama – poput stranke ALDE – i zastupati liberalne interese u europskim pokretima mladih.

 

MHL je punopravni član LYMEC-a od 2007. godine.

Liberal International (LI) – Liberalna internacionala

 

Liberalna internacionala (LI) je svjetski savez liberalnih i demokratskih političkih stranaka čije je sjedište u Londonu.

 

Liberalna internacionala osnovana je 1947. godine s ciljem jačanja liberalno-demokratskih ideja nasuprot totalitarizmu, fašizmu i komunizmu. Liberalna internacionala snažno promovira liberalizam, osobne slobode, ljudska prava, slobodne i pravične demokratske izbore, vladavinu prava, toleranciju, jednake mogućnosti za sve, socijalnu pravdu, socijalnu tržišnu ekonomiju, održivi razvoj i međunarodnu solidarnost. Punopravne članice LI-ja su 64 političke stranke iz Afrike, Azije, obiju Amerika i Europe.

 

HSLS je prva hrvatska politička stranka koja je postala član neke od svjetskih udruga političkih stranaka.

 

Godine 1992. HSLS je, postao pridruženi, a 1994. godine punopravni član ove najveće svjetske organizacije liberalno-demokratskih stranaka.

FRIEDRICH NAUMANN FOUNDATION (FNSt) - Zaklada za slobodu

Zaklada za slobodu Friedrich Naumann (Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit), njemačka je zaklada za liberalnu politiku. Utemeljio ju je 1958. Theodor Heuss, prvi predsjednik Savezne Republike Njemačke, a promiče individualnu slobodu i klasični liberalizam, a 2007. godine zaklada je dopunila svoje ime riječima “za slobodu” (für die Freiheit).

 

Zaklada slijedi ideale protestantskog teologa Friedricha Naumanna koji je početkom prošlog stoljeća bio vodeći njemački liberalni mislilac i političar. Naumann je vjerovao da funkcionalna demokracija treba politički informirane i obrazovane građane. Zaklada je promotor organiziranog liberalizma, što promiče kroz građansko obrazovanje, međunarodne političke dijaloge i političko savjetovanje. Zaklada ima brojne urede u Europi, Africi, Americi i Aziji. Također ima bliske veze s njemačkom Slobodnom demokratskom strankom (FDP), ALDE Party-jem i Liberalnom internacionalom (LI).

 

HSLS je ponosni partner Zaklade od 1993. godine.

Copyright © HSLS