POLITIKA PRIVATNOSTI

Voditelj obrade podataka

HSLS – Hrvatska socijalno-liberalna stranka s registriranim sjedištem u Trg Nikole Zrinskog 17/1, 10 000 Zagreb, je voditelj obrade Vaših osobnih podataka.

Politika privatnosti primjenjuje se na sve osobne podatke članova koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih članova.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

 

HSLS – Hrvatska socijalno-liberalna stranka
Trg Nikole Zrinskog 17/1
10000 Zagreb
Tel: +385 1 4810 401
E-mail: hsls@hsls.hr

 

 

Kako prikupljamo Vaše osobne podatke

HSLS obrađuje Vaše osobne podatke, između ostalog, u sljedećim slučajevima:

 

 

 • ako ste nam dali svoje osobne podatke izravno, putem e-mail-a ili putem kontakt forme na web stranicama
 • ako nam je postojeći član proslijedio Vaše osobne podatke na dozvoljen način.

Ako pružate podatke u ime druge osobe, morate se pobrinuti da je ta osoba upoznata s ovim pravilima o zaštiti privatnosti prije no što to učinite. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika. Pomozite nam da ažuriramo Vaše podatke tako što ćete nas obavijestiti o svim promjenama Vaših osobnih podataka.

 

Koji se podaci o Vama mogu prikupljati

U svrhu evidencije članova unutar stranke sljedeće vrste podataka možemo prikupljati o Vama:

Ime i prezime, Titula, Adresa, Kontakt broj, E-mail adresa, Datum rođenja, Naziv društva u kojem radite, OIB, Stručna sprema, Spol, Zanimanje, Zvanje, Ogranak, Dužnost u ogranku, Dužnost u županiji, Tijela stranke u koja ste uključeni, Državna dužnost, Dužnost u gradskoj četvrti, Dužnost u županiji, Položaj u odboru stranke, Dužnost u općini/gradu/županiji

Opravdanje upotrebe: Pravna obveza, legitimni interes.

Izbor: Pristup osobnim podacima, Ispravak, Brisanje, Ograničenje obrade

 

 

U svrhu prijave za biračke odbore sljedeće vrste podataka možemo prikupljati o Vama:

Ime i prezime, Adresa, E-mail adresa, Kontakt broj, Datum rođenja, OIB, Potpis, Broj osobne iskaznice, Broj bankovnog računa, Kopija kartice tekućeg računa, Spol

Opravdanje upotrebe: Javni interes ili izvršavanje službene ovlasti.

Izbor: Pristup osobnim podacima, Ispravak

 

 

U svrhu molba za zapošljavanje sljedeće vrste podataka možemo prikupljati o Vama:

Ime i prezime, Adresa, Kontakt broj, E-mail adresa, Datum rođenja, Fotografije, Stručno obrazovanje, Stručna sprema, Završena škola, Svjedodžbe i certifikati, Povijest zaposlenja, Invaliditet

Opravdanje upotrebe: Legitimni interes.

Izbor: Pristup osobnim podacima, Ispravak, Brisanje, Ograničenje obrade

 

 

U svrhu slanja informacijskog sadržaja e-mailom sljedeće vrste podataka možemo prikupljati o Vama:

Ime i prezime, E-mail adresa, Ogranak, Dužnost u ogranku, Dužnost u županiji, Tijela stranke u koja ste uključeni, Državna dužnost, Dužnost u gradskoj četvrti, Dužnost u županiji, Položaj u odboru stranke, Dužnost u općini/gradu/županiji

Opravdanje upotrebe: Legitimni interes.

Izbor: Pristup osobnim podacima, Ispravak, Brisanje, Prestanak obrade

 

 

Prijenos trećim stranama

Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama, pod uvjetom da postoji legitimna osnova za prijenos i Vi date suglasnost za takav prijenos.

Zaštita privatnosti Vaših podataka je trajna, te HSLS poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Svi Vaši podaci pohranjuju se na opremi smještenoj u sjedištu stranke te im se pristupa i koristi u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti.

 

 

Zakonitost obrade

Osobni podaci mogu se obrađivati pod uvjetom da:

 

 • ste pristali na obradu (privola);
 • je to potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora;
 • je to potrebno u pravne svrhe;
 • je to u svrhu javnog interesa ili izvršavanje službene ovlasti;
 • je to potrebno zbog zaštite ključnih interesa ispitanika,

Mogu postojati upotrebe koje su dozvoljene temeljem drugih osnova; u tom slučaju ćemo prepoznati osnovu i javiti Vam što je prije moguće.

 

Kako čuvamo sigurnost Vaših podataka

Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost Vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

 

 • strogo ograničen pristup Vašim podacima po načelu „nužnog poznavanja“ te isključivo u svrhe o kojoj ste informirani,
 • postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu sprječavanja neovlaštenog pristupa, i
 • ograničavanje pristupa IT sustavima radi sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.

Koliko dugo zadržavamo Vaše podatke

 

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče.

Osobni podaci koji više nisu potrebni nepovratno se anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

 

Kako nas kontaktirati, Vaša prava na zaštitu podataka i Vaše pravo na pritužbu tijelu za zaštitu podataka

Ako imate ikakvih pitanja u vezi upotrebe Vaših podataka, kontaktirajte nas na e-mail hsls@hsls.hr

 

Imate pravo:

 

 • tražiti nas da Vam pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo Vaše podatke,
 • da Vam pružimo primjerak osobnih podataka koje ste nam dali,
 • tražiti nas da ažuriramo sve netočnosti u podacima koje imamo,
 • tražiti nas da izbrišemo sve podatke u odnosu na koje više nemamo zakonitu osnovu za upotrebu,
 • u slučajevima gdje se obrada temelji na privoli te vezano za informativne e-mail poruke, povući svoju suglasnost s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom određenom obradom,
 • dati prigovor na obradu, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka,
 • tražiti nas da ograničimo način na koji koristimo Vaše podatke, npr. dok se prigovor obrađuje.


Vaše korištenje ovih prava podliježe određenim izuzecima radi zaštite javnog interesa (npr. sprječavanje ili otkrivanje zločina), naših interesa (npr. pravne obveze) ili prava i sloboda drugih. Ako koristite bilo koje od ovih prava, provjerit ćemo osnovanost Vašeg prava i odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije u roku od mjesec dana. U složenim slučajevima, ili u slučaju zaprimanja većeg broja zahtjeva, ovo razdoblje može se produžiti za dodatna dva mjeseca, o čemu ćemo vas obavijestiti.

 

HSLS će obrađivati Vaše podatke na zakonit i siguran način. Ukoliko smatrate da postupamo s Vašim podacima na nezakonit način te isto ne možete riješiti u suradnji s nama, imate pravo uložiti prigovor Nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP).

Copyright © HSLS