Zakon o poljoprivredi rasprava u Saboru Darko Klasić

od Darko Klasić

Godinama ističemo  kako je potrebno promijeniti pogled na poljoprivredu, koju trebamo prestati   gledati kao socijalnu već je trebamo gledati isključivo kao  ekonomsku granu poljoprivrede.

Realno, stvarnost je u zbilji suprotna. Poljoprivreda se često svodi kod sve većeg broja poljoprivrednika  na stvaranje privida proizvodnje koji ne odgovara stvarnom stanju , kukanje o problemima i fokusiranje na dobivanje više novaca iz poticaja a sve manje na proizvodnju. I toga je htjeli mi priznati ili ne svakim danom sve više na štetu pravih i poštenih proizvođača i poljoprivrednika  To će trajati sve do onda kada se suočimo sa nestašicom hrane na domaćem tržištu, unatoč ogromnim poticajima u poljoprivredu koji se ne koriste odgovarajuće.

Rezultat  takvih naših poljoprivrednih politika u proteklih 30 godina vidimo svakodnevno u proizvodnji koja je sve lošija iako su poticaji za poljoprivredu sve veći.  Imaju li poljoprivrednici obavezu, ako im već dajemo državnu zemlju i ogromne poticaje, da proizvode dovoljno hrane za domaće potrebe ili da iz godine u godinu kukaju kako su u problemima te stalno traže neku dodanu pomoć?

Tipično razmišljanje za prosječnog stanovnika lijepe naše  – svi imaju prava, a nitko nema obvezu.  Tako i u poljoprivredi . Država je odgovorna zbog slabe kontrole davanja potpora , jer su takve politike često nepopularne i dobivaju odmah etiketu novog udara na Hrvatsku poljoprivredu za koju se veže i politički kontekst .   Ovo nije održivo i ne može ovakva primjena beskonačno trajati. Potrebno je razotkriti  stvarno stanje u kojem se nalaze kako pošteni primatelji poticaja  tako i veliki broj  onih koji zloupotrebljavaju ovakve poticajne politike .

Mi kao politika često šaljemo  poruku kako je potrebno krenuti sa snažnim zaokretom u smjeru jačanja proizvodnje, okrupnjivanja posjeda, povećanja površina poljoprivrednog zemljišta, uređenja zemljišta te  navodnjavanja i odvodnje.

Pri tome  država omogućuje  i daje  zemlju u dugogodišnji zakup. Zato bi bilo logično   da se  ta zemlja i obrađuje i ulaže u nju i da se  proizvodi sve više, a ne sve manje.

Država je i dalje najveći pojedinačni vlasnik poljoprivrednog zemljišta, natječaji za dodjelu državne poljoprivredne zemlje često izazivaju cijeli rat u selima , jer je svi  žele – neki zato što im je potrebna zbog proizvodnje, a veliki broj njih  zato što se na poljoprivrednu zemlju dobivaju poticaji i to je prava istina.

U međuvremenu imamo  sve veći uvoz i skuplju hranu. Iako poticaji na poljoprivredu rastu a cijene goriva su zaštićene i među najnižima u Europi.

Najveća razlika između nas i ostalih članica EU je ta da je u RH gotovo trećina zemljišta koje je nekada bilo poljoprivredno danas izvan funkcije i već dijelom obraslo grmljem i drvećem zbog čega dolazi do rasta divljih životinja i sve većih šteta u poljoprivredi .  Godinama ne uspijevamo  riješiti komasaciju, odnosno okrupnjavanje poljoprivrednih parcela. Poljoprivredni proizvođači koji žele proizvoditi , koji i raspolažu većim ukupnim površinama poljoprivrednog zemljišta, suočavaju se s problemom da je njihovo zemljište još uvijek uglavnom rascjepkano i nalazi se na više različitih mjesta, a takvo neobjedinjeno poljoprivredno zemljište zahtjeva veće troškove i ima manji potencijal proizvodnje.  I To nam treba biti  naš prvi cilj u narednim godinama,  što brže i što više najvrjednijih poljoprivrednih površina početi obrađivati i vratiti u proizvodnju , a tkz. zelenu eko  proizvodnju vezati isključivo uz lošiju kvalitetu poljoprivrednog zemljišta. Zbog ogromnih potpora rastu eko površine, ali bez realne eko proizvodnje .  Npr.  zapuštene oranice se prezentiraju kao   ekološke poljoprivredne površine. Nedavna izjava jednog proizvođača da se „dižu poticaji na sve strane, na puste njive na kojima nitko ništa ne proizvodi“, izazvala je bujicu  nezadovoljstva među takvim poljoprivrednicima .   Kontrola iz Bruxellesa utvrdila da je samo dva posto takvih poticaja opravdano, a  98 posto je lažno, i zato nam  je potrebna jača zakonska regulativa  kako bi  zapravo utvrdili kako se troše eko potpore i gdje smo u ekološkoj poljoprivredi.

Da  se vratimo na samu bit prijedloga ovoga zakona i izbjegavanje mogućnosti potencijalnih prijevara u korištenju sredstava potpora koje se financiraju iz sredstava poljoprivrednih fondova Europske unije kao i iz proračunskih sredstava RH namijenjenih poljoprivredi HSLS smatra da je potrebno ugraditi sljedeće mjere u Strategiju poljoprivrede RH:

  1. Ministarstvo poljoprivrede treba odrediti  temeljem određenih zadanih mjerila državni minimum obradivog zemljišta za moguće potpore (dokaz o vlasništvu, najmu, ugovoru)-  provjera u AKORD sustavu )-  prijedlog minimum  10 ha  i na više.
  2. Subjekt za moguću potporu mora deklarirati Izjavom ( jednu a ne više od 3 mogućih poljoprivrednih kultura koja bude posijana na navedenoj zemljišnoj površini- to je važno jer postoji prosjek godišnjeg prinosa koji je u zavisnoj korelaciji s dobivenim poticajnim financijskim sredstvima.
  3. Financijska sredstva koja se dodjeljuju moraju biti isključivo alocirana na porezni karton subjekta.
  4. Putem porezne kartice i dostavljenih računa može se lako utvrditi  i utrošak poticajnih  sredstava i njihovo razduživanje.
  5. Poljoprivredni inspektori svojim kontrolama utvrditi će činjenično stanje i upozoriti na moguće propuste np. (da li su površine obrađene, posijane..
  6. Kod dodjele poticajnih sredstava u Ugovoru potrebno naznačiti da su sredstva isključivo za nabavu repromaterijala vezanu uz ha zemljišta temeljem kojih su sredstva  ostvarena.
  7. U koliko su dobivena financijska sredstva potpore iskorištena u neke druge ne namjenske svrhe, korisnik dobivenih financijski sredstava dužan je cjelokupni novčani iznos vratiti s kamatama kao da je koristio potrošački kredit i briše se u Upisniku Ministarstva poljoprivrede.

Nove objave u ovoj kategoriji

Copyright © HSLS