SKUPŠTINA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE SAČUVALA VLASTITI DIGNITET I PRIHVATILA ZAKLJUČAK HSLS-a

od Darko Klasić
Na jučerašnjoj sjednici Županijske skupštine,  Toni Garac kao  jedini vijećnik iz redova oporbe ostao u dvorani na raspravi o točki dnevnog reda koja je izazvala najviše bure kod izglasavanja dnevnog reda, onoj o seksualizaciji djece u školi.
 Smatramo da nema zabranjenih tema o kojima trebaju raspravljati vijećnici. Toniju je  kao roditelju i kao vijećniku  HSLS-a neprihvatljiva je pojava seksualizacije djece kroz škole i zbog toga je  ostao do kraja sjednice.  Nije bio upoznat da u udžbenicima i radnim bilježnicama postoji takav sadržaj i želio je čuti koji će to sporni materijal DP pročitati vijećnicima.
 Međutim, kada je vijećnik DP-a Marko Žaja počeo nabrajati djela, autore i citirati dijelove za koje i  mislimo da nisu primjerena djeci rane dobi, bilo je jasno kako je argument kojim je Domovinski pokret pokušao obrazložiti problem potpuno promašen jer se sporni tekstovi, autori i djela ne nalaze u kurikulumu niti su dio obvezne ni izborne lektire u školama.
  Prijedlog Zaključka kojeg je Domovinski pokret iznio nije uopće provediv i niti doprinosi rješenju potencijalnog problema i smatrao sam da ga kao takvog Skupština ne treba prihvatiti jer bi prešla vlastite ovlasti te sam predložio Zaključak HSLS-a.
 Toni Garac je u ime HSLS predložio Zaključak kojim se  zatražilo  očitovanje nadležnih tijela (MZO i Agencije za odgoj i obrazovanje) vodeći se pri tome logikom da ako postoji problem, onda ga treba i riješiti s razine koja je za to nadležna. U suprotnom, radilo bi se o promociji samo jedne političke stranke.
 Skupština Splitsko-dalmatinske prihvatila je zaključak HSLS-a umjesto zaključka kako je to predložio Domovinski pokret jer je time sačuvala dignitet i nije prekoračila vlastite ovlasti.

Nove objave u ovoj kategoriji

Copyright © HSLS