Žene u poduzetništvu: izazovi – inovacije – rješenja

od HSLS

U organizacija HSLS-a i Friedrich Naumann Stiftung (zaklade njemačkih liberala) od petka do nedjelje, 15. do 17. ožujka 2024. godine u Varaždinskim Toplicama održan je panel i okrugli stol pod nazivom “ŽENE U PODUZETNIŠTVU – IZAZOVI – INOVACIJE – RJEŠENJA “. 

Panel je okupio uspješne žene iz svijeta mikro, srednjeg i velikog poduzetništva, udruga koje ih zastupaju te javnog sektora koje su raspravljale o ključnim temama vezanim za ulogu žena u poduzetništvu, izazovima s kojima se suočavaju, perspektivama te ostvarivim rješenjima.

Panel je obuhvatio niz važnih tema uključujući politiku i poduzetništvo, inovativnost i znanost u poduzetništvu, rodnu ravnopravnost u upravljačkim strukturama, važnost uključivanja zaposlenika u planiranje i vođenje tvrtke te ulogu žena u različitim sektorima i industrijskim granama. Ove teme su ključne za razumijevanje izazova s kojima se suočavaju žene u poduzetništvu te za razvoj strategija i politika usmjerenih na podršku i osnaživanje ženskog poduzetništva.

“Svjesni smo izazova s kojima se žene poduzetnice susreću te ćemo prijedlozima i inicijativama ići prema Vladi RH kako bismo stvorili poticajniji okvir za žensko poduzetništvo, dodatno porezno rasterećenje te povećali zastupljenost žena u upravljačkim tijelima tvrtki”, izjavio je Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a i zastupnik u Hrvatskome saboru.

Među predloženim mjerama koje će HSLS među ostalima zagovarati u sljedećem mandatu Vlade su:

  • Izrada kataloga s informacijama o pravnoj i financijskoj pomoći, uključujući otvaranje poduzeća, zakonski okvir, uvjete poslovanja te administrativne obveze uključivo i informiranje o socijalnim pravima.
  • Uvođenje građanskog odgoja u osnovne škole s ciljem smanjenja stereotipa u odgoju, podučavanje praktičnih vještina koje bi omogućile dječacima i djevojčicama jednakost u životnim obavezama, promicanje jednakih obaveza i odgovornosti za muškarce i žene u  suživotu.
  • Zakonodavstvo treba poticati privatna poduzeća na dodjelu stipendija za obrazovanje i izvrsnost. Dodatno, poduzetnici bi trebali biti informirani o poreznim olakšicama i drugim povlasticama koje proizlaze iz sudjelovanja u programima stipendiranja.
  • Pružanje podrške pri samozapošljavanju u slobodnim  profesijama, posebno onima gdje su većinom zastupljene žene: a) Razmotriti ukidanje ili smanjenje komorskih doprinosa kako bi se olakšao financijski teret samozaposlenim osobama. b) Osigurati programe o financijskoj pismenosti za samozaposlene u slobodnim profesijama kako bi bolje upravljali poslovanjem. c) Diverzifikacija financiranja i omogućavanje samozaposlenima pristup različitim izvorima financiranja i te poticanjenatječaja prilagođenih njihovim specifičnim potrebama.
  • Uključenje usluga privatnog zdravstva u kategoriju priznatih ili neoporezivih troškova putem HZZO-a ili omogućavanje prava povrata poreza za iznos cijene privatne zdravstvene usluge s obzirom da su sredstva već uplaćena kroz zdravstveni doprinos, a pogotovo ako je uzrok korištenje privatne zdravstvene usluge velika lista čekanja u javnom zdravstvenom sustavu.

Na panelu su uz zastupnike HSLS-a Darija Hrebaka i Darka Klasića sudjelovale:

Vesna Barac Furtinger, bivša predsjednica Women Dentist Worldwide/FDI, Jasminka Benjak, predsjednica Uprave Zagorje – Tehnobeton d.d., Bernarda Cecelja, vlasnica i direktorica tvrtke Bernarda d.o.o., Sanja Hrvojević Beganović, neovisna međunarodna konzultantica za odnose s vlastima i upravljanje strateškim projektima, Maja Jukić Franušić, direktorica korporativne prodaje za Europu, Bliski Istok i Afriku tvrtke 3M, Dragica Ratković, gradonačelnica Varaždinskih Toplica, poduzetnica i članica Predsjedništva HSLS-a, Renata Šeperić Petak, direktorica i vlasnica tvrtke  Logička matrice d.o.o., Lada Terzić, voditeljica razvoja i kontrole kvalitete Pipi Beverages d.o.o., potpredsjednica HSLS-a, Irena Weber, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavca te programska koordinatorica Panela poduzetnica i članica Predsjedništva HSLS-a – Gabriela Bošnjak.

Nove objave u ovoj kategoriji

Copyright © HSLS