Strateške konzultacije HSLS-a

od HSLS

Od 15. do 17. listopada 2021. godine u hotelu Terme Jezerčica u Donjoj Stubici održane su Strateške konzultacije HSLS-a: „HSLS nakon lokalnih izbora 2021.“ uz potporu Zaklade Friedrich Nauman.
Na otvaranju konzultacija predsjednik HSLS-a Dario Hrebak pozdravio je nazočne, predstavio je program Konzultacija nakon čega su se sudionici predstavili. Predsjednik Hrebak uputio je nazočne u aktualna politička zbivanja te aktualnim i budućim aktivnostima HSLS-a.
Nakon Hrebaka, vrlo zanimljiva i korisna predavanja su održali Saša Blažeković i Aleksandar Musić, PR- stručnjaci koji su kroz teme „mediji, komunikacija na terenu te branding i politika“ polaznicima prezentirali, i svojim savjetima pomogli kako politički uspješno djelovati. Kroz radne skupine, predstavnici HSLS-a su i sami iznijeli primjere s terena i zaključili, kako se priča gradi te kako se uspješno pripremiti za izborni ciklus 2024/2025.
U nedjelju je predavanje održao Dario Hrebak koji je primjerom grada Bjelovara prezentirao kako se provodi politika transparentnosti i digitalizacije. Istaknuo je također da su teme zelenih politika, iskorištavanja geotermalnih i svih drugih prirodnih izvora energije kao i opcije iskorištavanja nuklearne energije važna za sve, kako danas tako i u skoroj budućnosti.
Strateške konzultacije zaključio je svojim izlaganjem Sandro Salopek, voditelj Liberalne akademije HSLS-a u osnivanju koji je naglasio da je u današnjim prilikama, na liberalima odgovornost da reafirmiraju ideje slobode i liberalne demokracije i učine ih ponovno atraktivnima. Istaknuo je da je osnovna zadaća lokalnih liberalnih politika stalno povećavanje političkih prava i sloboda te fonda demokratskih vrednota kao i jačanje političkog položaja građana u lokalnim zajednicama.

Nove objave u ovoj kategoriji

Copyright © HSLS