ŠTO JE SA OBEĆANJEM DA ĆE SE MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD SMANJITI ZA TREĆINU?!

od HSLS Zagreb

 Zagreb na začelju liste gospodarenja otpadom

Povodom službenog  izvješća (Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja) o prikupljenom komunalnom otpadu , te ostvarenog lošeg rezultata u prikupljanju otpada u  Zagrebu , predsjednik zagrebačkog HSLS-a  Darko Klasić i potpredsjednici Kristijan Jelić i Alen Lochert  održali su konferenciju za medije.

Propast zagrebačkog modela gospodarenja otpada

  Iako su prošle godine samo četiri grada u Republici Hrvatskoj uspjeli odvojeno prikupiti preko polovice otpada,  80 gradova uspjelo je ostvariti veću stopu odvojenog prikupljanja otpada  nego godinu ranije. Nažalost Grad Zagreb nije među njima , štoviše mi smo u Zagrebu zahvaljujući površnom i nepotpunom shvaćanju  gospodarenja otpada ostvarili značajan pad udjela  odvojenog prikupljanja otpada sa 36 % 2020. godine na 28%  2022. godine unatoč svakodnevnom trudu velikog broja građana. 

  Uzrok ovako lošeg rezultata leži u iskazanom neznanju u vođenju velikih sustava komunalnih djelatnosti , zbog čega Zg- Čistoće  već dvije godine ne MOŽE  uspostaviti kontinuiran i redovit odvoz odvojenog otpada  kao i očigledno sada već vidljivom nepotpunom i manjkavom shvaćanju  plana gospodarenja otpada. Jer nakon dvije godine zašto još nije započela  gradnja sortirnice,  kompostane i centra za gospodarenje otpadom iako je projekt odavno napravljen i dozvole ishođene. Gospodarenje otpada ne obuhvaća samo komunalnu uslugu prikupljanja otpada ono obuhvaća i njegovu cjelovitu oporabu , a to je ono što Možemo i gradska vlast ne prihvaća. I dok to ne riješimo Zagreb će i dalje biti na dnu liste uspješnog gospodarenja otpada , bez obzira na boju vrećica i svakodnevnom trudu građana u razvrstavanju otpada  , upozorio je Darko Klasić.

Gradonačelnik Tomašević i stranka Možemo obećale su u svom izbornom programu  građanima plan gospodarenja otpada koji će rezultirati padom ukupne mase miješanog komunalnog otpada na 25 % do 2025.  te zatvaranje Jakuševca.

  Na jednoj od nedavnih konferencija za medije Gradonačelnik je izjavio da je količina

miješanog komunalnog otpada već sada smanjena za trećinu, što demantiraju službena  izvješća (Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja) o prikupljenom komunalnom otpadu. Iz istog izvješća su vidljivi slijedeći podaci  za protekle  tri godine:

  • sakupljeno je 172.224 t miješanog komunalnog otpada
  • 173.903 t
  • 167.547 t

Dakle smanjenje u 2022. u odnosu na 2020. i 2021. iznosi 3%, odnosno 4%., s time da treba imati u vidu i da je broj stanovnika u Zagrebu od 2020. do 2022. pao za 2,5%, odnosno za oko 20.000 stanovnika.

Kako bi se ostvarilo obećanje iz Izbornog programa, trebali bismo sa 172.224 t u 2020. doći

na 43.056 t do 2025. što ovim tempom zvuči neostvarivo – izjavio je Alen Lochert.

Povrh navedenoga, evo još nekih poraznih brojki koje govore o „uspješnosti“ plana gospodarenja otpada ove gradske vlasti u provođenju jednog od glavnih izbornih obećanja:

  • prikupljanje biootpada palo je za 54%. (2020. 26.686 t, a u 2022. 12.209 t)
  • papira je prikupljeno 27 % manje (2020. 18.570 t, a u 2022. 13.584 t)
  • prikupljanje metala palo je za 35%. (2020. 610, a u 2022. 399 t)
  • prikupljanje glomaznog otpada palo je za 49%. (2020. 22.076 t, a u 2022. 11.231 t)
  • prikupljanje stakla palo je za 97%. (2020. 3.343 t, a u 2022. 94 t)
  • jedini (neznatni) rast bilježi prikupljanje plastike (2 %) i tekstila (2,5 %)

Udio odvojenog sakupljanja otpada u razdoblju 2020/2022 pao je za nevjerojatnih 40%, a i prikupljeno je 13 % manje proizvedenog komunalnog otpada u okviru javne usluge,  tako da dolazimo do zaključka da je smanjena količina miješanog komunalnog otpada posljedica smanjenja broja stanovnika, miješanje komunalnog otpada sa reciklabilnim otpadom i dijelom kao posljedica odlaganja na divlja odlagališta, a nikako posljedica povećanog odvajanja otpada.

  S obzirom da se tu radi o službenim podacima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, tražimo od Gradonačelnika grada Zagreba da nam objasni na temelju kojih podataka tvrdi da je količina miješanog komunalnog otpada smanjena za trećinu.

Na kraju pozvao bih građana da se bez obzira na neredovite odvoze i očito manjkav model gospodarenja otpadom, suzdrže od nelegalnog odlaganja otpada na javnim površinama koje su nažalost u zadnje vrijeme sve učestalija – izjavio je Kristijan Jelić

Nove objave u ovoj kategoriji

Copyright © HSLS