Očitovanje HSLS-a povodom molbe Udruga Domino

od Darko Klasić
Kao liberali, oštro se protivimo bilo kakvim zabranama javnog okupljanja i izražavanja stavova jer to je u osnovnim načelima liberalizma i odrednica našeg Ustava: „Članak 38. Jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli. Sloboda izražavanja misli obuhvaća osobito slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja, slobodu govora i javnog nastupa i slobodno osnivanje svih ustanova javnog priopćavanja.“
No jedan od osnovnih postulata liberalizma je da je “moja sloboda je ograničena slobodom drugih.“
Naš stav je da su navedena okupljanja po trgovima retrogradni oblici pritiska na žene i pokušavanja okretanja kotača povijesti unatrag o kojima se ni Katolička crkva nije izjasnila.
Žene su se tijekom zadnjih pedesetak godina uspjele osloboditi tereta etikete kućanice i tradicionalnog shvaćanja uloge majke, za koju su ih mnogi smatrali predestiniranima. Uspjele su se izboriti za vlastita reproduktivna prava kao što je pravo na pobačaj i umjetnu oplodnju, uspjele su se izboriti i za pravo glasa koje nisu imale.
Na primjeru Poljske možemo vidjeti da ovakvi pokreti vrlo lako mogu dovesti do ograničavanja i zabrana tih prava (pobačaj) čemu se oštro protivimo.
I kao stranka i kao liberalni zastupnici u Saboru s velikom pozornošću pratit ćemo u kom smjeru će se odvijati ovi procesi te na vrijeme reagirati u obranu dosegnutih prava žena.
Dario Hrebak, Predsjednik HSLS-a i saborski zastupnik

Nove objave u ovoj kategoriji

Copyright © HSLS