Na prijedlog HSLS-a, Sabor usvojio zakon o Lokalnoj samoupravi u kojem je uvedena obveza transparentnog trošenja novca u županijama, gradovima i općinama!

od HSLS

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

„NA PRIJEDLOG HSLS-a, SABOR USVOJIO ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI U KOJEM JE UVEDENA OBVEZA TRANSPARENTNOG TROŠENJA NOVCA U ŽUPANIJAMA, GRADOVIMA I OPĆINAMA!“

Danas su u Hrvatskome saboru izglasane promjene Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi u kojemu se, nakon 30 godina postojanja demokratske hrvatske države, na prijedlog HSLS-a, napokon ugrađuje u zakon odredba o transparentnosti financijskog poslovanja općina, gradova i županija i trošenja novca poreznih obveznika.

Smatramo da je ovo najveći konkretan potez od osnutka moderne hrvatske države u smislu prevencije korupcije na lokalnoj razini.

Sve relevantne institucije u svojim izvješćima ukazuju da je lokalna samouprava najveći izvor korupcije, a razlozi su netransparentno trošenju sredstava poreznih obveznika u javnoj nabavi, davanje mita, sukob interesa, klijentelizam te preblage sudske kazne za koruptivna djela.

Svjesni navedenih činjenica, a i snage HSLS-a u Hrvatskome saboru, jedina stvar koju je HSLS tražio u pregovorima s predsjednikom HDZ-a kada smo ulazili u koaliciju jest da se u sljedećem četverogodišnjem razdoblju ostvari transparentnost, kako bi građani znali na što političari troše njihov novac.

Od nove godine svaki načelnik, gradonačelnik i župan morat će u realnom vremenu i na lako pretraživ i dostupan način na internetu pokazati račun koji treba platiti njegova lokalna samouprava, kao što je to sada slučaj u Bjelovaru.

Nisu svi gradonačelnici lokalni šerifi te je došlo vrijeme je da razbijemo i skinemo tu stigmu sa sebe.

Zakon o lokalnoj upravi je krovni zakon i sada se trebaju njemu prilagoditi Zakon o proračunu u nadležnosti Ministarstva financija, a u njemu će se propisati detaljno izvještavanje. Ministar Zdravko Marić nam je potvrdio da će se sve detaljno urediti Zakonom o proračunu koji će ići u Sabor početkom sljedeće godine u kojem će se i propisati sankcije za one koji ne poštuju obvezu objave svih troškova. Prijedlog HSLS-a je bio da sankcija za nepoštivanje ovih odredbi bude 100.000 kuna i s tim se ministar financija složio, a materija će se urediti pravilnikom i izmjenama drugih zakona.

#OBEĆANO-ISPORUČENO
#HSLS

Dario Hrebak, v.r.

Predsjednik i saborski zastupnik HSLS-a

Nove objave u ovoj kategoriji

Copyright © HSLS