Liberali ponovno u Samoboru

od HSLS

Dana 16. rujna 2020., uz pridržavanje svih preporučenih epidemioloških i sigurnosnih mjera, u Samoboru je održana osnivačka Izborna skupština Ogranka HSLS-a Samobor. Za predsjednicu Ogranka izabrana je Ivana Eror Lišnjić, a za potpredsjednika Danijel Horvat. Za tajnicu Ogranka je izabrana Klaudija Seretin dok je na mjesto rizničarke izabrana Biserka Meglić. Za članove Izvršnog odbora izabrani su Antonijo Beribak, Marko Ivanišević i Miroslav Taboršak.

Izabrano vodstvo usvojilo je program snažnog zastupanja i promicanja liberalne ideje uz fokus na pitanja vezana za gospodarski razvoj i podršku razvoju poduzetništvu, posebice putem EU fondova te transparentnost u trošenju javnog novca građana Grada Samobora, kao i fokus na pitanja razvoja lokalne infrastrukture te predškolski odgoj i obrazovanje.

Nove objave u ovoj kategoriji

Copyright © HSLS