Izabrano novo vodstvo HSLSa Grada Zagreba

od HSLS

U kongresnoj dvorani Centra nova Galerija uz pridržavanje svih preporučenih epidemioloških i sigurnosnih mjera održana je 16. Izborna skupština HSLS-a Grada Zagreba. Delegati 12 zagrebačkih ogranka izabrali su novo vodstvo gradske organizacije HSLS-a Grada Zagreba sa programom revitalizacije HSLS-a kao i osnaživanja liberalne ideje u gradu Zagrebu.

Za predsjednika Gradske organizacije izabran je saborski zastupnik i zastupnik u Gradskoj skupštini Darko Klasić. Za potpredsjednike su izabrani Saša Poljanec Borić, Kristijan Jelić i Alen Lochert, dok je za tajnika izabran Filip Januš. Na mjesto rizničara izabran je Mario Samodol.

Ostali izrabrani članovi Gradskog vijeća su Maja Gudelj, Josip Šestak, Branko Cindro, Damir Perica, Hano Uzeirbegović, Vlado Gazdek, Marijan Kotarac, Vladimir Andrić, Alen Gospočić, Sandro Salopek i Emil Pavić.

U Nadzorni odbor HSLSa Grada Zagreba izabrani su Erika Jurković, Mario Lucijetić, Ante Petar Pleš, Damir Jurjević i Matija Pinko, dok su članovima gradske Statutarne komisije postali Irina Jozić, Hrvoje Filipović Grčić, Ivana Mohorko, Sonja Šiljak i Alen Vilhar.

Nove objave u ovoj kategoriji

Copyright © HSLS