HSLS grada Zagreba prigodno je obilježio Dan planeta Zemlje

od HSLS

Podjelom sadnica cvijeća građanima, HSLS grada Zagreba prigodno je obilježio Dan planeta Zemlje. Na održanoj konferencije za medije pritom su Darka Klasić, predsjednika GO HSLS-a i Mirko Budiša , predsjednik Savjeta HSLS-a za ekologiju i zaštitu okoliša ukazali su na provođenje nužnih tkz. zelenih politika u Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj, a Emil Pavić upozorio je na komunalne probleme u GČ Podsused-Vrapče.

HSLS tradicionalno obilježava dan Planeta Zemlje kako bi podsjetio kako je jednako važno misliti globalno a djelovati lokalno u cilju očuvanja zdravog okoliša našeg planeta.

Stoga podržavamo kako nacionalnu tako i politiku Grada Zagreba usmjerenu na nove zelene tehnologije, smanjivanje emisija u okoliš, ublažavanju klimatskih promjena i poticanju održivog razvoja. Važno je podsjetiti kako u Hrvatskoj i Gradu Zagrebu moramo još puno učiniti kako bi poboljšali kvalitetu okoliša. Tu prije svega mislimo na cjelovito rješavanja problema komunalnog otpada koji odložen na odlagališta predstavlja veliki emiter stakleničkog plina. Otpad u razvijenim državama već duže vrijeme predstavlja sirovinu u različitim industrijskim djelatnostima čime se smanjuje upotreba prirodnih resursa, štedi energije i posredno smanjuje onečišćenje okoliša. Smatramo da su sva tehnička rješenja vezana uz otpad poznata te ih samo treba prilagoditi našim specifičnostima uvažavajući konačni cilj da se na odlagališta otpada do 2035. godine može odložiti najviše 10% od ukupno nastale količine otpada.

Drugi bitno pitanje je upotreba obnovljivih izvora energije te se zalažemo da država omogući kroz poticaje i ukidanje PDV-a svim zainteresiranim građanima instaliranje solarnih panela kako bi se i na taj način smanjila ovisnost o fosilnim gorivima u proizvodnji električne energije. Ovim putem ističemo i važnost primjene mjera iz Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske , posebno mjera vezanih uz energetsku obnovu zgrada i principa da potrošači energije budu ujedno i njeni proizvođači.

Hrvatska je usvojila i Strategiju za vodik za koji procjenjujemo da kao energent ima mogućnost najkvalitetnije primjene te da može u budućnosti doprinijeti dekarbonizaciji većeg dijela industrijskog, a posebno prometnog sektora.

HSLS smatra da Hrvatska treba stvoriti sinergiju znanstvene i gospodarske suradnje kako bi se na najprikladniji način izgradila potrebna infrastruktura za primjenu vodika u navedenim sektorima ali i kućanstvima. Poseban problem u urbanim sredinama predstavljaju emisije iz prometa te se zalažemo da se ubrzano i u praksi realiziraju mjere održive, pametne i funkcionalne prometne urbane mobilnost, koje su u mnogim gradovima još uvijek mrtvo slovo na papiru.

Posebno se zauzimamo za očuvanje prirodnih vrijednosti a kao posebnu kategoriju izdvajamo zaštitu voda što smo i inicijativom Pravo na vodu u Hrvatskom saboru pokrenuli 2018. godine .

HSLS smatra da će u skoroj budućnosti voda biti strateški resurs te se zalažemo da se pravo na vodu osigura kroz Ustav RH kao jedno od ljudskih prava čime bi se dodatno zaštita njena komercijalizacija i spriječilo da postane sredstvo za stjecanje profita.

Nove objave u ovoj kategoriji

Copyright © HSLS