KSAVER – 40 godina izgubljeni u svom gradu!

od HSLS

Od kako je izgrađen kompleks Ksaver koji sačinjava preko 200 kućnih brojeva nije posjedovao adekvatnu prostornu evidenciju smjerokaza koji bi svakoga namjernika uputili gdje na 35.000m2 prostora na 7 kaskada je ciljana adresa.

Taj nedostatak je svaku osobu, a posebice onu koja živi sama, u slučaju hitne potrebe izlagao riziku izostanka adekvatne hitne pomoći ukoliko ta ista osoba nije pri punoj svijesti da navodi djelatnika hitnih službi kroz labirint do svoje adrese. Kućni brojevi postavljeni su poprilično čudnom logikom te su dostave i hitne intervencije otežani zbog ovog pravog labirinta 200-ak kućnih brojeva koji otežavaju orijentaciju svim stanarima kao i korisnicima prostora.

Na inicijativu članova ogranka HSLS-a Gornji grad, organizirana je izrada plana i pokrenut projekt adekvatne prostorne evidencije kompleksa Ksaver. Prvu fazu je uspješno realizirali u suradnji s Gradskim uredom za katastar i geodetske poslove, Odsjek za prostornu evidenciju koji je iznašao sredstava da se izradi i montira dio smjerokaza koji upućuju one koji kompleksu pristupaju iz Mlinarske ulice i Jurjevske ulice gdje se po etažama nalaze koji rasponi kućnih brojeva.

Članovi HSLS-a nisu bili potaknuti izgubljenim dostavljačima ili promašenim sastancima u Ministarstvu zdravstva, iako su i oni dobar razlog, već brigom u osami naših starijih sugrađana do kojih hitne službe nisu znale doći ukoliko ih oni sami u samom trenutku borbe za život ne navode k sebi.

Ovo je početak akcije , cilj treba biti u narednoj godini provesti plan i realizirati adekvatnu prostornu evidenciju kompleksa Ksaver kako bi svatko bio siguran da će biti pronađen, bilo da mu žuri netko s online naručenim ručkom ili da mu spasi život!

Djelujemo svi zajedno jer nas treba biti briga za svoje sugrađane , nitko ne smije biti izgubljen i prepušten sam sebi u svojem gradu!

Nove objave u ovoj kategoriji

Copyright © HSLS