Improvizacija, nered i prazna obećanja aktualne gradske vlasti

od HSLS Zagreb

Kristijan Jelić, gradski zastupnik HSLS-a i Alen Lochert potpredsjednik GO HSLS-a Grada Zagreba održali su tiskovnu konferenciju.

Gradonačelnik se olako odriče desetke milijuna eura od komunalne naknade stavljajući 4 UPU
van snage, a grčevito se bori da Sveti Duh ostane gradska bolnica i dalje opterećuje gradski
proračun ?


Gradska skupština odobrila je krajem travnja projekt izgradnje kompleksa Jarun Panorama, a
glavni uvjet je bio izgradnja vrtića unutar poslovno/stambenog kompleksa. Donedavno su
upravo gradske vlasti uvjeravale da su obvezni ispoštovati prethodno izdane dozvole jer bi
zaustavljanje tog projekta moglo Grad Zagreb stajati desetke milijuna eura – što se promijenilo
??? To je jako loša poruka za buduće strane investitore u gradu Zagrebu, jer ako se mogu
stopirati već izdane dozvole onda to sigurno nije zdravo i poticajno okruženje za investiranje.
Sa druge strane gradonačelnik se grčevito bori da Sveti Duh ostane gradska bolnica koja
opterećuje gradski proračun godišnje oko 14 milijuna eura. Prenošenje prava upravljanja na
ministarstvo ne bi smjelo biti političko pitanje, već pitanje bolje organizacijske, kadrovske i
financijske održivosti zdravstvenog sustava s pacijentom u središtu. Drugim riječima
zdravstvena usluga će građanima ostati ista, ako ne i kvalitetnija, grad će uštedjeti znatna
sredstva, a jedina razlika je u tome što se gubi politička moć postavljanja svojih kadrova na
rukovodeća mjesta unutar bolnice.
Dragi sugrađani, mislite li Vi da je normalno da plaćamo 14 milijuna eura godišnje samo da bi
gradonačelnik imao ovlasti postavljanja svojih ljudi na rukovodeća mjesta u bolnici Sveti Duh
???? – izjavio je Kristijan Jelić.

IMPROVIZACIJA, NERED I PRAZNA OBEĆANJA

Gradska vlast najavljuje borbu protiv grafita tako što će u 100 postotnom iznosu pokrivati
troškove zahvata i nanošenja zaštitnog premaza te pružiti pomoć za ugradnju videonadzora,
dok istovremeno daje poticaj da se naš voljeni grad učvrsti na poziciji glavnog grada
gafiterskog vandalizma. Hoće li isto učiniti, pokriti troškove uklanjanja, i sa primjerom na
kolniku križanja Masarykove/ Tesline i Preradovićeve ulice koji je sama organizirala? Pritom
ne dovodimo u pitanje vještinu autora nego znak grafiterima da i dalje oštećuju tuđu
imovinu. Kad može gradska vlast, zašto ne bi i oni? Slažu li se s time i konzervatori i Gradski
zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode? To je samom jedan od primjera nereda. Imamo i
nered u prometu gdje još uvijek nije u funkciji tramvajska pruga preko Jadranskog mosta i
neće biti još barem godinu dana. Nered je i u odvozu otpada, što je bio glavni „adut“ stranke
Možemo u predizbornoj kampanji. Svi vidimo kako grad Zagreb izgleda. Nered je i u
biciklističkom prometu koji je postao opasan za pješake i gdje se tolerira svakodnevno
vidljiva činjenica da je broj biciklista koji poštuju Zakon o sigurnosti prometa na cestama
proporcionalan broju vozača automobila i motocikala koji taj zakon ne poštuju.
Jedino što se, nakon nešto više od godinu i pol dana prije kraja mandata, može reći za
sadašnju gradsku vlast i stranku Možemo jest da je u naš, vaš i moj grad donijela nered.. ,
upozorio je Alen Lochert.

Nove objave u ovoj kategoriji

Copyright © HSLS