Predsjednik HSLS-a

Dario Hrebak
Dario Hrebak
 • Rođen 11.09.1981. u Bjelovaru.
 • Diplomirani kriminalist. Oženjen. Otac dvoje djece.
Političke aktivnosti
 • 2006. godine učlanio se u HSLS gdje je obnašao razne dužnosti od predsjednika ogranka, potpredsjednika Županijskog vijeća, predsjednika MHL-a, potpredsjednika HSLS-a.
 • U prosincu 2019. godine na 19. saboru stranke izabran je za predsjednika HSLS-a.
 • Obnašao je razne dužnosti u lokalnim i državnim tijelima vlasti: vijećnik gradskog vijeća Grada Bjelovara, saborski zastupnik, državni tajnik i sada gradonačelnik Grada Bjelovara.

Predsjedništvo HSLS-a

Predsjedništvo je izvršno tijelo HSLS-a i čine ga predsjednik HSLS-a i potpredsjednici izabrani na Saboru te politički tajnik, direktor te do 10 članova Predsjedništva koje imenuje predsjednik HSLS-a, a potvrđuje Središnje vijeće HSLS-a. HSLS predstavlja i zastupa predsjednik HSLS-a.

Predsjedništvo:
 • Dario Hrebak – predsjednik
 • Sandro Jurman – potpredsjednik, zamjenik predsjednika
 • Ivan Žeko – v.d. potpredsjednik
 • Darko Klasić – direktor HSLS-a
 • Branko Petrinec – politički tajnik

Članovi:
 • Zoran Bakalović
 • Ante Franić
 • Josip Grivec
 • Marko Klanac
 • Dubravko Obadić
 • Goran Romek
 • Miroslav Venus

Središnje vijeće HSLS-a

Središnje vijeće je najviše tijelo HSLS-a između 2 Sabora, a čine ga 44 člana izabrana na Saboru HSLS-a, saborski zastupnici , članovi Vlade RH, državni tajnici, predsjednici županijskih vijeća i predsjednik Gradskog vijeća Grada Zagreba. Na konstituirajućoj sjednici izabire se predsjednik i 4 potpredsjednika te imenuje tajnik Središnjeg vijeća.

Središnje vijeće:
 • Toni Grbavac-Garac – predsjednik SV
 • Dragica Ratković – potpredsjednica SV
 • Lada Terzić – potpredsjednica SV
Članovi:
 • Zlatko Aga
 • Miho Baće
 • Goran Ban
 • Robert Banek
 • Hrvoje Bašić
 • Silvijo Bašić
 • Dragutin Belavić
 • Igor Brajdić
 • Zoran Buljević
 • Zoran Butković
 • Zdenka Buturac
 • Dražen Crnčec
 • Ilija Čičak
 • Gordana Domjanić
 • Slavko Došen
 • Dražen Fintić
 • Alen Gospočić
 • Mario Holiček
 • Vjenceslav Hranilović
 • Ivan Hrupački
 • Kristijan Jelić
 • Branko Jerković
 • Antun Juran
 • Žarko Katić
 • Marino Marić
 • Darko Markić
 • Josip Puškarić
 • Branko Radačić
 • Nenad Rajčević
 • Marija Starčević
 • Josip Šestak
 • Mirna Špehar
 • Marija Štambuk Šunjić
 • Mario Vlainić
 • Nikola Volarić
 • Maja Žugaj Poje

Statutarna komisija HSLS-a

Statutarna komisija:
 • Alen Lochert – predsjednik
 • Anto Faletar
 • Siniša Knezić
 • Lorenco Zekić

Nadzorni odbor HSLS-a

Nadzorni odbor:
 • Milena Markt – predsjednica
 • Alen Kiđemet
 • Kristina Kocur
 • Kornelije Lalić
 • Maja Petrić

Sabor HSLS-a se održava svake četiri godine (ciklus izbora u svim organizacijskim jedinicama je četiri godine) gdje predstavnici svih ogranaka i županijskih organizacija biraju vodstvo Stranke na državnoj razini. Bira se Predsjednik HSLS-a, 4 potpredsjednika, 44 člana Središnjeg vijeća (od toga 2 s liste Mladih hrvatskih liberala) i po 5 članova Statutarne komisije i Nadzornog odbora.

Copyright © HSLS