PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 19. SABORA HSLS-a

od HSLS

01.
Otvaranje 19. sabora HSLS-a

02.
Izviješće Verifikacijske komisije

03.
Usvajanje Poslovnika 19. sabora HSLS-a

1.
Usvajanje Dnevnog reda

2.
Imenovanje Radnog predsjedništva

3.
Imenovanje ostalih radnih tijela 19. sabora HSLS-a

a)
Zapisničara i zamjenika zapisničara

b) Komisije za pritužbe

c) Izborne komisije

4.
Izvješća

a)
Predsjednika HSLS-a

b) Predsjednika Nadzornog odbora

c) Predsjednika
Statutarne komisije

5.
Rasprava po izviješćima

6.
Izbori za dužnosti i članstvo u tijelima HSLS-a

a) Izviješće Kandidacijske komisije

b) Predstavljanje kandidata

c) Provođenje izbora

Pauza
za glasovanje i ručak

7. Izviješće Izborne komisije

8. Zaključna riječ Predsjednika

Darinko Kosor, v.r.

Predsjednik HSLS-a

Nove objave u ovoj kategoriji

Copyright © HSLS