Neizvršavanje planova nisu uštede, već su ugrožavanje sigurnosti naših sugrađana !

od HSLS Zagreb

Na tiskovnoj konferenciji na kojoj su govorili Kristijan Jelić, zastupnik HSLS-a u Gradskoj skupštini, i Gabriela Bošnjak, predsjednica Mladih liberala Zagreba, željeli smo istaknuti važnost održavanja gradske infrastrukture i istinsko izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u Zagrebu.

Neizvršavanje planova nisu uštede, već su ugrožavanje sigurnosti naših sugrađana !

Kristijan Jelić istaknuo je da se proteklih dana još jednom pokazala važnost održavanja kako
gradske infrastrukture, tako i hortikulture. U nedavnoj oluji koja je poharala Grad Zagreb
preko tisuću stabala je uništeno i istrgnuto iz korijena. Osim ogromne štete po šumski fond,
srušena stabla su učinila i ogromnu štetu na vozilima i objektima naših sugrađana. Mjesecima
smo slušali kako Zrinjevac nema dovoljno ljudi za održavanje zelenih površina i skoro 140.000
stabala koja uljepšavaju naš grad Zagreb, a sada smo se i uvjerili da je zbog neredovitog
održavanja (rezidbe stabala) šteta bila veća od očekivane. Apeliramo da se ubuduće ne štedi
na takvim stavkama, pogotovo ne na način da se ne izvršavaju planovi, jer ušteda je kad se
nešto odradi za manju cijenu i to se zove racionalizacija i optimizacija poslovanja, za što se
HSLS godinama zalaže. Podsjetiti ću vas da smo još u svibnju upozoravali na loše stanje slivnih
kanala, te zatražili hitnu provedbu čišćenja slivnika i odvoda kako bi spriječili poplave nakon
svake jače kiše u Zagrebu. Nažalost ne da se nije pristupilo čišćenju, već se stanje još
pogoršalo nakupljanjem lišća i trave koje Zrinjevac nije na vrijeme pokupio. Ispred HSLS-a
zatražiti ću već na prvoj gradskoj sjednici da se osiguraju što veća sredstva za saniranje štete
od oluje građanima, te da se izađe u susret obrtnicima koji su pretrpjeli štetu u vidu smanjenja
cijene najma terasa i poslovnih prostora.

Gabriela Bošnjak ukazala je na znatno odstupanje od proklamiranih politika gradske uprave
od realiziranih projekata izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u gradu Zagrebu.
Ovaj raskorak najbolje prikazuje nedavno podneseno Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti za 2022. iz Zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.

 • Iako Izvještaj prikazuje evidentan pozitivan trend u aktivnosti čiji fokus obuhvaća
  populaciju djece predškolske i školske dobi, protekla godina prema izvještaju podbacuje
  u dijelu koji se odnosi na pripremu i podupiranje financijske neovisnosti osoba s
  invaliditetom. Vidimo iz izvještaja da se bilježi pad broja promoviranih programa
  pripreme za rad i zapošljavanje te je održana samo jedna aktivnost za provođenje
  aktivne politike zapošljavanja i uvođenja različitih modaliteta zapošljavanja osoba s
  invaliditetom. Iako je proveden veći broj natječaja osiguranja financijske potpore za
  zapošljavanje osoba s invaliditetom u društvenim poduzećima, istovremeno je
  dodijeljeno znatno manji broj dodijeljenih financijskih potpora u odnosnu na 2021.

 • Drastičan je pad i u broju uključenih u medicinsku rehabilitaciju i preventivne
  sistematske preglede iz skupine ratnih vojnih invalida Grada Zagreba iz Domovinskog
  rata, dok preventivni programi za ovu skupinu i članove njihovih obitelji nisu uopće
  provedeni.

 • Situacija nije značajno različita ni i u javnom gradskom prijevozu pa tako i dalje imamo 77
  tramvajskih stajališta koja nisu prilagođena osobama s invaliditetom ali i također u
  proteklih godinu dana i dalje nisu uspjeli instalirati pomične aluminijske rampe u 17
  niskopodnih tramvaja. Bilježi se pad i u djelu unaprijeđena prometne infrastrukture i
  okoliša kako u realizaciji tako i u prijavi novih projekata.

Ovakva politika predstavljanja projekata i deklarativnih ciljeva koje se u stvarnosti ne
realiziraju sigurno je povoljna za gradski proračun , ali je sigurno štetna za funkcioniranje
grada i živote građana, ma koliko pridonosila prividu bolje bilance grada.
Ovakva politika neizvršavanja deklariranih ciljeva u svrhu ušteda , nikako ne smije biti dio
strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, jer im oduzima i onaj dio
vlastite jednakosti u mogućnostima što svojim velikim trudom ostvaruju.
HSLS Zagreba smatra da je potrebno poticanje društvenog okruženja u kojem osobe s
invaliditetom moraju biti uključene s jednakim mogućnostima, kako bi time dodatno ojačale
vlastitu produktivnosti i neovisnost. Ovo treba biti ugrađeno u cjelokupne aktivnosti i planove
izvršenje gradske uprave, a ne kao do sada samo deklarativno djelovanje koje značajno
provedbeno odstupa od donesenih strategija i politika .
Gradska uprava treba odražavati progresivan duh i podupirati sve građane grada u
nastojanju da vlastitim angažmanom postanu financijski neovisniji od društva čime jačaju
društveno-ekonomsku snagu zajednice.

S poštovanjem,
HSLS Zagreb

Nove objave u ovoj kategoriji

Copyright © HSLS