Prvo rješavanje priključaka za vodu i kanalizaciju naših sugrađanki i sugrađana u 2022., a tek potom parkovi, mrtva priroda i ideološki ukrasi!

od HSLS

Plan malih komunalnih akcija za 2022. godinu temelji se uglavnom na predizbornim obećanjima stranke Možemo, što je, dakako, legitimno, ali naprotiv nije i to da pritom gradska uprava određuje prioritete upravljanja sustavom ne uzimajući racionalno u obzir potrebe građana, nego je usmjerena na provođenje svojih ideoloških politika. Kao jedan od primjera navodimo Plan komunalnih akcija za 2022. godinu GČ Črnomerec, iz kojeg su jasno vidljivi takav način upravljanja gradom i postojeći prioriteti. Naime, HSLS Grada Zagreba smatra neprihvatljivim da se u planom malih komunalnih akcija u gradskoj četvrti u kojoj više od 7 000 građana nema priključak na vodovod i odvodnju za njihovo uređenja planira ukupno 608 000 kn, dok se za uređenje zelenih površina i parkova (sadnja stabala, klamerice za bicikle, postavljanje klupica) planira 1 400 000 kn. Iako pozdravljamo uređenje zelenih površina, smatramo da uređenje osnovne komunalne infrastrukture treba biti prioritet, a tek nakon toga sve ostale male komunalne akcije, kojima se unapređuje kvaliteta urbane kulture.

Nazočna predstavnica stanara ulice Grmoščak navela je primjer izostavljanja uređenja kanalizacije, unatoč prethodnim obećanjima mjesne samouprave, zbog cijene izgradnje crpne stanice, kao i mjesečne dodatne troškove i probleme koji stanari ulice imaju iako redovito u punom iznosu plaćaju komunalni priključak.

Na dnevnom redu slijedeće sjednice Gradske skupštine predlaže se Provedbeni program mjera postupanja s uklonjenim materijalom i građevnim otpadom nastalim u postupku obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba.

HSLS podržava donošenje tog programa. Međutim, treba istaknuti da Grad ima suštinskih problema povezanih s organizacijom cijelog procesa prikupljanja, obrade i daljnje distribucije obrađenog građevinskog otpada i otpada od rušenja.

HSLS grada Zagreba smatra da gradska uprava mora riješiti tri osnovna problema kako bi taj program bio uspješan, odnosno kako bi mjere koje se odnose na postupanje s materijalom od uklanjanja i građevnim otpadom bile primjenjive.

  1. Problem građevinskog otpada prisutan je i bez otpada koji će se pojaviti rušenjem objekata tijekom procesa obnove. Postavlja se pitanje zašto Grad već nije pokrenuo ili čak uredio planiranu lokaciju za privremeno skladištenje i obradu građevinskog otpada. Što se čekalo do danas? Smatramo da se lokacija već mogla urediti jer ne iziskuje skupe i složene projekte odnosno građevinske radove. Ta lokacija već je mogla biti u funkciji jer je Grad Zagreb sredstvima iz EU fondova nabavio i drobilicu za građevinski otpad, koja još uvijek nije u operativnom stanju.
  1. Zašto se posao projektiranja, uređenja lokacije i upravljanja njome povjerava komunalnom društvu Čistoća, koje, koliko vidimo, ne stigne obavljati ni elementarnu funkciju redovitog odvoza komunalnog otpada, u koju svrhu je i osnovana. Grad Zagreb već ima osnovano poduzeće, Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o., koje je osnovano radi uspostave i vođenja integriranog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba. Ako to poduzeće može voditi projekte sortirnice, kompostane i centra za gospodarenje otpadom, zašto ne može voditi i navedeni projekt, tim više što je isto poduzeće vlasnik drobilice za obradu građevinskog otpada?

Gradonačelniče, iskoristiti ono što imate. Preopterećujete jedno gradsko poduzeće, koje je u glibu, a ignorirate drugo gradsko poduzeće, koje se upravo bavi ovom problematikom i može riješiti problem. Naučite domaću zadaću – informirajte se o kapacitetima kojima raspolažete.

  1. Zašto se obrađeni otpad predaje ovlaštenim pravnim ili fizičkim osobama na daljnju uporabu. Zašto Grad Zagreb odnosno Zagrebački Holding ne bi koristio takav materijal kao građevinski materijal i zašto se Programom ne omogućuje ukidanje statusa otpada obrađenog građevinskog otpada i otpada od rušenja?

Gradonačelniče, iskoristite građevinski otpad kao resurs. U krizi smo, nemamo prostora razbacivati se i odbijati iskoristiti ono što može donijeti nešto prijeko potrebnih sredstava gradu, tj. Zagrepčankama i Zagrepčanima!

HSLS Grada Zagreba očekuje od gradske uprave da odgovori na upućena pitanja i prijedloge te ih uvrsti u predloženi programu, čime bi on bio prihvatljiv za usvajanje na predstojećoj sjednici Gradske skupštine.

Kao što vidimo, opet se svakodnevno povećava broj građana oboljelih koronavirusom te stoga predlažemo Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom da hitno započne s čišćenjem klimatizacijskih uređaja i sustava za ventilaciju zagrebačkih zdravstvenih ustanova, koje je ove godine uglavnom izostalo, radi prevencije širenja virusa kao i zaštite zdravlja građana koji posjećuju zagrebačke zdravstvene ustanove.

Nove objave u ovoj kategoriji

Copyright © HSLS